İbrahim YUMUŞAK

SORUMLU BAŞ DENETİCİ

- Mardin’de doğdu.
- TED Ankara Koleji ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesindeki eğitiminden sonra devlet bursuyla gittiği ABD’de Western Michigan Üniversitesinden Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.
- Meslek yaşantısına 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunda başladı. 1997 yılında baş hesap uzmanı oldu.
- Aynı Bakanlıkta bakan özel danışmanlığı, MASAK Başkan Yardımcılığı ve Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
- Bilkent Üniversitesinde 3 yıl süreyle “vergicilik” konusunda ders verdi.
- Bir süre Hesap Uzmanları Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.
- 2014 yılında vergi başmüfettişi olarak emekli oldu.
- Halen yeminli mali müşavir olarak çalışma hayatına devam etmektedi