HİZMETLERİMİZ

Vergi İstisna Muafiyetleri İle Diğer Tasdik Hizmetleri

Halen özellikle nakden vergi iadesi ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlanmış durumdadır. Bu çerçevede şirketimizce;

  • KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri
  • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin işlemler,
  • Şirket bölünme ve birleşmelerine ilişkin Raporlar
  • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdik Edilmesi
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün ihtiyacı nedeniyle mal alacağı kurum ve kuruluşlar ile yaptığı sözleşmeye dayanarak istenilen Rapor
  • İşletme kaynaklarının sermayeye eklenmesi raporları,
  • Yatırım teşvik belgesi işlemleri,
  • Ham petrol ve petrol ürünlerinin ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler,
  • Mali tabloların uygunluğu ve hâsılat tespiti,
  • Erteleme, taksitlendirme talep ve değerlendirilmesi işlemleri